'Take whatever you want'

Позвъни, обади се, Любов!

Ти, която да си, намери ме!

Аз те чаках с години, готов

да запиша и номер, и име.

Ти мълча. Със години и с дни.

Ти не звънна, дори и погрешка.

Иззвъняха се сума жени -

ни една между тях ти не беше.

И напразно с писалка и лист

все те чаках… Ни глас, нито ласка.

Що цигари изпепелих

и на листа що глупост надрасках.

Пак съм сам… Обади се, Любов!

Вън вали. И април е тъй хладен.

Телефона поглеждам (в дълбок

сън заспал). А край него - кълбо

жици, жици… Контактът - изваден…

sincerelyyoursxthebreakfastclub:

30 years ago today, The Breakfast Club met for detention.
- Да, ама и аз не обичам така.
- А как обичаш?
- Ами така. Да се влюбя нещастно и после да ми е мъчно за мене си.

-"Всичко е любов" /1979 г./ (via gameon-world)

Аз при тебе се връщам

от никъде,

без сърце,

без сълзи,

без палто.

при никоя

моя вярна

безлична любов

и когато дъждът

във очите ми

означава сълзи,

а когато снегът

върху мен

е просто палто

ти не вярвай,

че аз се завръщам

при тебе от никъде,

моя вярна

безлична любов.

Ти не вярвай, че аз се

завръщам

от свойто безличие,

моя любов.

Don’t kill yourself, please.

breaking-dexter:

If you’re suffering from depression and are looking for a sign to not go through with ending your life, this is it. This is the sign. We care.

If you see this on your dash, reblog it. You could save a life.

(Source: mutualize, via meowwuff)

самотни души